Safiye Hanım'ın işvereni olduğu yapı işinde yapılacak sağlık ve güvenlik planı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru : Safiye Hanım bir inşaat işletmesinin işverenidir ve yeni bir yapı işine başlayacaktır. Yapı işi 1 yıl sürecek ve devamlı olarak 25 çalışan istihdam edilecektir. Ayrıca Safiye Hanım işletmede yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde ve asıl işin bir bölümünde, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iki alt işverenle anlaşmıştır. Buna göre aynı yapı alanında bir işveren ile iki alt işveren bulunacaktır.

Safiye Hanım'ın işvereni olduğu yapı işinde yapılacak sağlık ve güvenlik planı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- Çalışma yöntemlerini içermelidir.

- Organizasyon yapısını içermelidir.

Cevap : - Sağlık ve güvenlik planı yapı işine başladıktan sonra hazırlanmalıdır.

- Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirleri içermelidir.